Przejdź do treści

AKCS

Strona główna » Ekspozycja na ołów

Ekspozycja na ołów

Miejsca najbardziej narażone na oddziaływnie pyłu ołowianego.

JAK ZAPOBIEC EKSPOZYCJI NA OŁÓW?

Stosując te proste zasady zminimalizujesz narażenie na zatrucie ołowiem siebie oraz osoby z którymi masz styczność.

Czego nie należy robić:

  • Jeść, pić ani palić podczas przebywania na strzelnicy.

Co należy robić:

  • Myć dłonie aż do przedramion, bezpośrednio po strzelaniu, przekładaniu amunicji i czyszczeniu broni. Najlepiej zrobić to przed kontaktem z innymi osobami, jedzeniem lub piciem.
  • Używać amunicji lepszej jakości a najlepiej takiej, która nie zawiera ołowianych spłonek.
  • Zmieniać ubrania i buty przed wejściem do domu lub auta. Zanieczyszczoną odzież prać oddzielnie.
  • Zapewnić odpowiednią wentylację, jeśli strzelnica znajduje się  w pomieszczeniu.
  • Podczas sprzątania obiektu lub konserwacji należy sprzątać na mokro lub odkurzać urządzeniem zaopatrzonym w  wysokowydajny filtr powietrza oraz zakładać odpowiednią odzież ochronną ciała oraz specjalistyczne maseczki na twarz.

 Jeśli pracujesz w środowisku narażonym na kontakt z ołowiem warto systematycznie badać się na obecność ołowiu we krwi oraz obserwować czy nie masz niepokojących objawów.

Pamiętaj o rodzinie i bliskich. Jeśli nie zadbasz o własną higienę będziesz krzywdził innych przenosząc pył ołowiany na skórze ubraniach butach itp.

Call Now Button